Pas autoregeling aan voor elektrische auto’s

Een goed opgestelde autoregeling draagt bij aan medewerker tevredenheid, aan reductie van kosten, aan het behalen van gestelde MVO doelen, en aan de duidelijkheid van afspraken tussen de werkgever en werknemer. De meeste ondernemingen met een wagenpark hebben voor hun personeel een autoregeling opgesteld. Wanneer de afspraken tussen werkgever en werknemer niet duidelijk zijn vastgelegd kan dit tot vervelende misverstanden en discussies leiden. Pas daarom de autoregeling aan voor elektrische auto’s.
De werknemer gebruikt immers een kostbaar object waarbij veel fout kan gaan.

Wij hebben als onafhankelijk adviseur helaas meerdere voorbeelden uit de praktijk waarbij zelfs de rechter tussenbeide moest komen.

 • Zoals een accountmanager die zijn klanten moet bezoeken met de auto, en werd aangehouden met teveel alcohol in zijn bloed, waardoor zijn rijbewijs in beslag werd genomen en hij een half jaar niet mocht autorijden – en dus niet kon werken. Wat doe je dan als werkgever ?
 • Of een vrouwelijke collega met een auto van de zaak die zwanger wordt en daarna korter wil werken.
 • En een collega die een vriendin in het buitenland heeft en ieder weekend naar Parijs rijdt om haar te bezoeken.
 • Of een werknemer die, met bijbetaling, een duurdere leaseauto koos, maar na een half jaar zijn baan opzegde.

Wat is er anders bij elektrische auto’s? 

Met de komst van elektrische auto’s moeten we de autoregeling aanpassen. Niet alleen de auto zelf met de nog beperkte actieradius, maar ook de laadmogelijkheden thuis, onderweg en op het werk.
En natuurlijk is de lagere bijtelling een belangrijke motivator om voor elektrisch te kiezen. Maar hoe zit het met de werknemers zonder een auto van de zaak? Die hebben geen mooi belastingvoordeel. Moet je dat als werkgever compenseren?
En bij het thuis laden van elektrische auto’s komen ook veel vragen naar boven zoals , het aanpassen van de meterkast, kostenverdeling van de laadinstallatie en de stroom, verhuizen, etc.
De kosten van 1 kWh voor laden op het werk, thuis, bij een openbare laadpaal of aan de snelweg verschillen enorm. Zo kost 1 kWh bij een zakelijk contract ca. 10 cent en bij snel laden langs de snelweg 60 cent. Daar moeten dus ook duidelijke afspraken over gemaakt worden.

En dan de vakanties. Omdat het laden onderweg en op de vakantielocatie nog niet gegarandeerd is, kan tijdens deze periode gekozen worden voor een auto met brandstofmotor. Ook kunnen elektrische auto’s nog geen caravan trekken.

Al met al voldoende argumenten, dus pas de autoregeling aan voor elektrische auto’s. Onderstaand hebben wij enkele aandachtspunten op een rij gezet waar je als werkgever aan moet denken bij een duidelijke autoregeling. Voor onze klanten stelt AutoLease Support kosteloos een autoregeling samen die aansluit op de cultuur van hun onderneming. Daarnaast kunnen we besparen op autolease kosten, voor meer info kijk op onze homepagina: https://autoleasesupport.nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Worden werknemers gestimuleerd, of verplicht, om voor een auto met een lage CO2 uitstoot te kiezen?
 • Zijn er mogelijkheden om het zakelijk gebruik van de leaseauto te beperken?
 • Geldt er een beloningsstructuur bij goed rijgedrag?
 • Kan er (incidenteel) gekozen worden voor openbaar vervoer?

          MVO Elektrische Auto’s

 • Zijn de normbedragen en privé bijdragen voor elektrische auto’s aangepast tov brandstof auto’s ?
 • Betaalt de werkgever alle kosten van een laadvoorziening thuis ?
 • Wat zijn de afspraken over de gemaakte kosten van de laadvoorziening thuis als de werknemer verhuist of uit dienst gaat?
 • Hoe zijn de afspraken over het laden en de (verrekening van) laadkosten voor thuis, onderweg en op het werk?
 • Wat zijn de (financiële) afspraken voor een vakantieauto als niet met de elektrische auto op vakantie wordt gegaan?

(Denk naast de beperking van laadmogelijkheden ook aan gewenst gebruik van trekhaak voor caravan, pas de autoregeling voor elektrische auto’s ook hierop aan)

 Kosten Mobiliteit

 • Zijn er afspraken met betrekking tot een maximum te kiezen bedrag aan opties en accessoires?
 • Zijn er richtlijnen en/of regels met betrekking tot het privégebruik?
 • Kan een overcomplete auto worden toegekend?
 • Wordt er gestuurd op goedkope tankstations, of een beperking van laden langs de snelweg?
 • Voor wiens rekening zijn de brandstof- en laadkosten in het buitenland?
 • Vloeien inkoopvoordelen altijd richting de werkgever?

 Arbeidsvoorwaarden

 • Zijn er criteria gesteld, op basis waarvan een leaseauto aan een werknemer wordt toegewezen?
 • Zijn er afspraken als een medewerker minder uren gaat werken of langdurig afwezig is zoals bij ziekte, detachering in buitenland, zwangerschap of ouderschapsverlof?
 • Is er een categorie-indeling per functiegroep vastgelegd?
 • Is er bij (bovenmatig) privégebruik een eigen bijdrage van toepassing?
 • Zijn er (financiële) afspraken met betrekking tot de leaseauto in geval van functiewijziging en/of voortijdige beëindiging van het dienstverband van de medewerker?

 Medewerker tevredenheid

 • Is er in de norm leasebudgetten rekening gehouden met verschillende brandstofsoorten en elektrische auto’s?
 • Zijn er flexibele, duidelijke mogelijkheden vastgelegd ten aanzien autotypen en merkenkeuze?
 • Maken winterbanden standaard onderdeel uit van het leasecontract?
 • Is vervangend vervoer en pechhulp goed geregeld in binnen- en buitenland ?
 • Is uw medewerker vrij in het kiezen van leverancier voor onderhoud en bandenvervanging?
 • Is een schadeverzekering inzittenden opgenomen in het leasecontract ?

Ga voor alle nieuwe beschikbare elektrische auto’s naar http://www.autokiezen.nl

Voor meer informatie neem contact op met AutoLease Support: info@autoleasesupport.nl

 

 

 

 

 

nl_NLDutch